• DA

Privatlivets fred


PEGASUS' PRIVATLIVSPOLITIK
 
Generelt

Dit privatliv er meget vigtigt for Pegasus. Vi er ligeledes klar over, hvor vigtigt dit privatliv er for dig. Pegasus' privatlivspolitik har til formål at informere dig om, hvordan og til hvilke formål dine personlige oplysninger kan blive behandlet og delt med tredjepart. De personlige oplysninger, du sender til Pegasus gennem Pegasus' kommunikationskanaler eller andre kommunikations- og salgskanaler, vil blive anvendt i overensstemmelse med Pegasus' privatlivspolitik.

Vi anbefaler, at du læser Pegasus' privatlivspolitik, hver gang du besøger Pegasus' website eller bruger Pegasus' mobilsapps. Du antages at have læst og accepteret den seneste version af Pegasus' privatlivspolitik, herunder alle seneste ændringer til dags dato, hver gang du bruger vores website eller vores mobilapps. 

Du antages ligeledes at have accepteret indholdet af Pegasus' privatlivspolitik, når du køber eller anvender et hvilket som helst produkt og en hvilken som helst service, der tilbydes af Pegasus gennem en hvilken som helt salgskanal.

Alle tvister vedrørende Pegasus' privatlivspolitik er underlagt tyrkisk lov med Istanbuls (Anadolu) domstole og kontor for fogedforretninger som værneting.

Personoplysninger

Pegasus agerer som dataansvarlig i henhold til lov nr. 6698 om beskyttelse af personoplysninger samt andre love om beskyttelse af personoplysninger. I denne kontekst bliver dine personlige oplysninger registreret, opdateret og opbevaret i den tilladte udstrækning af hensyn til databehandlingens formål, delt med tredjepart i Tyrkiet og i udlandet og på anden måde behandlet, som fastsat i lovgivningen, af Pegasus eller på Pegasus' vegne som dataansvarlig, i hvert enkelt tilfælde underlagt følgende bestemmelser.

Pegasus kan indsamle følgende kategorier af dine personlige oplysninger baseret på din tilladelse eller som lovligt i henhold til gældende lov:

 • · Navn, efternavn, profession, adresse, telefon- og fax-oplysninger, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger
 • · Identifikations- og pasoplysninger
 • · Oplysninger om billet og fly
 • · Oplysninger om fakturering og betalingsmetode
 • · Oplysninger om produktordre
 • · Oplysninger om dine personlige interesser
 • · Oplysninger givet til Pegasus som en del af din feedback og klager vedrørende vores produkter og serviceydelser
 • · Oplysninger om din brug af vores website, vores mobilapps og andre kommunikationskanaler
 • · Dine valg og tidligere erfaring med hensyn til vores produkter og serviceydelser.

Pegasus kan behandle de indsamlede personlige oplysninger om dig til følgende formål baseret på din tilladelse eller som lovligt i henhold til gældende lov:

 • · Gennemførelse af reservations- og billettransaktioner og administration af din flykonto
 • · Bedre varetagelse af dine rejsebehov
 • · Tilbud om personliggjorte tilbud om flyvninger og serviceydelser
 • · Oprettelse af databaser, etablering af tjeklister, afrapportering, verifikation, analyse og evalueringer, udarbejdelse af statistiske data, udførelse af segmenterings-, profilerings-, harmoniserings- og databerigelsesaktiviteter og deling af oplysninger med tredjepart under iagttagelse af fortrolighed
 • · Udførelse af analyser af, hvordan du bruger vores website, vores mobilapps og andre kommunikations- og salgskanaler, og til at personliggøre vores kommunikationskanaler med henblik på en bedre service
 • · Udførelse af forskning og udvikling af vores produkter og serviceydelser og dine muligheder for personlige valg, hvad angår disse produkter og serviceydelser
 • · Kontakte dig direkte eller gennem vores serviceudbydere med henblik på markedsanalyse ved brug af de kontaktoplysninger, du har givet os
 • · Udførelse af kommerciel marketingkommunikation for at promovere vores produkter og serviceydelser, promovere nye serviceydelser, særlige tilbud om fly og anden information, som vi anser for at have din interesse
 • · Sikring af flysikkerhed, beskyttelse af liv eller Pegasus' ejendom, Pegasus-personale, serviceudbydere og deres personale eller vores passagerer i henhold til gældende lov, hvad angår de punkter, der er nævnt i dette afsnit, gøre rejsen nemmere for vores passagerer, udføre sikkerheds- og risikovurderinger og overholde retlige forpligtelser og krav fra autoriserede organer.
 • Til de formål, der er nævnt her, kan Pegasus videregive dine personlige oplysninger til tredjepart, som kategoriseret nedenstående og hjemmehørende i Tyrkiet eller i udlandet, baseret på din tilladelse eller som tilladt i henhold til gældende lov:
 • · Forretningspartnere
 • · Medarbejdere i Pegasus, virksomheder i Pegasus-gruppen, serviceudbydere, autoriserede rejsebureauer og andre flyselskaber i alliance- eller samarbejdsordninger
 • · Autoriserede administrative organer i Tyrkiet og i udlandet, der er underlagt gældende regler for lufttransport, samt andre relevante personer og juridiske personer, der er underlagt gældende retlige forpligtelser
 • · Autoriserede administrative organer på grund af offentlig orden og flysikkerhed samt for at opfylde retlige forpligtelser, der skyldes gældende lov, hvor vi opererer med fly.

Pegasus kan indsamle dine personlige oplysninger gennem Pegasus' website, Pegasus' mobilapps, Pegasus-callcenter, billetkontorer i lufthavnen, check-in-skranker og boardinggates, autoriserede rejsebureauer og andre salgskanaler, der opererer online, og kan beholde sådanne oplysninger i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til de formål, der er nævnt i Pegasus' privatlivspolitik.

Du kan altid henvende dig til Pegasus for at: (a) forstå, om dine personlige oplysninger bliver behandlet; (b) anmode om information vedrørende dine personlige oplysninger, (c) forstå formålet med behandlingen af dine personlige oplysninger og om de bliver anvendt til dette formål; (d)få viden om tredjeparter, til hvilke dine personlige oplysninger overføres, i Tyrkiet og i udlandet og at forespørge om passende sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes ved overførsel af personoplysninger over landegrænser; (e) få korrigeret dine ufuldstændige eller ukorrekte personlige oplysninger, der behandles og opbevares; (f) anmode om tilintetgørelse eller anonymisering af dine personlige oplysninger på betingelse af, at formålene med behandlingen af dine personlige oplysninger er helt opfyldt; (g) få tredjepart notificeret om transaktioner, der er dækket i sager (e) og (f), (h) gøre indsigelse mod resultaterne af enhver analyse af dine personlige oplysninger, udelukkende foretaget gennem automatiske systemer. Dine anmodninger kan sendes til os, skriftligt og underskrevet og adresseret til Data Protection Officer, til vores forretningshovedkvarter i Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul, Turkiet eller gennem afsnittet Kontakt os på Pegasus' website eller hvilken som helst anden kommunikationskanal, der er angivet i det pågældende afsnit. 

Ved at bruge Pegasus' website, Pegasus' mobilapps og alle andre Pegasus-kommunikationskanaler eller ved købe eller benytte nogen af vores produkter eller serviceydelser gennem hvilken som helst salgskanal, antages du at have accepteret vilkårene i Pegasus' privatlivspolitik og at have givet din tilladelse til Pegasus med hensyn til de punkter, der er nævnt heri.

Hvis du foretager en transaktion med Pegasus for en anden passager eller bruger af vores serviceydelser, kan Pegasus behandle de personlige oplysninger, du har leveret om dig selv og den person, på hvis vegne du udfører transaktionen. I et sådant tilfælde kan Pegasus kommunikere direkte med passageren om vedkommendes flyvning.

Elektronisk marketingkommunikation

Kommerciel, elektronisk marketingkommunikation vil blive udført baseret på de kontakttilladelser, du har givet i forbindelse med billetudstedelse, indmeldelse i Pegasus BolBol eller ethvert andet relevant medie. Hvad dette angår og betinget af din tilladelse, accepterer du at modtage kommerciel, elektronisk marketingkommunikation vedrørende promovering af produkter og serviceydelser, der tilbydes af Pegasus og Pegasus' forretningspartnere, nye produkter og serviceydelser, særlige flytilbud, anden information om din rejse eller information, som Pegasus anser for at have din interesse. Du kan altid fravælge at modtage sådan kommunikation i fremtiden for alle eller nogle af dine kontaktoplysninger ved at følge de valgmuligheder, der er angivet i den relevante marketingkommunikation. 

Korrektioner

Hvis du mener, at Pegasus har ukorrekte eller ufuldstændig information om dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os hurtigst muligt. Pegasus vil korrigere den information, der er ukorrekt eller ufuldstændig.

Du kan få adgang til eller ændre dine personlige oplysninger vedrørende dit Pegasus BolBol-medlemskab via fanen "REDIGER PROFIL" på Pegasus BolBol-siden gennem Pegasus' website eller Pegasus' mobilapps.

Sikkerhed

Beskyttelsen af dit privatliv er vigtig for Pegasus. Alle formularer, hvorigennem du afgiver oplysninger til os, er under kommunikationen beskyttet af en 128 bit SSL (Secure Socket Layer), et krypteret kommunikationsværktøj. Når de relevante oplysninger er nået frem til os, opbevares de i overensstemmelse med vores standarder for sikkerhed og fortrolighed. For at kunne udnytte SSL skal din webbrowser understøtte SSL, og din browser skal have aktiveret brugen af SSL.

Hvert enkelt medlem af Pegasus BolBol har et brugernavn og en adgangskode. "Brugernavnet" er unikt for hvert medlem og kan ikke tildeles en anden bruger. "Adgangskoden" er oprettet af og kendes kun af medlemmet. Medlemmerne kan altid ændre deres adgangskode. Oprettelse af og vedligeholdelse af sikkerheden for adgangskoden er brugerens ansvar. Pegasus påtager sig intet ansvar for misbrug af adgangskoder.

Det er ligeledes passagerens eller vedkommendes agents ansvar at opretholde fortroligheden af den PNR, der oprettes unikt til dine transaktioner gennem forskellige kommunikations- og salgskanaler. Andre kan få adgang til dine reservationsoplysninger, hvis din PNR-information overgives til tredjepart.

Dine oplysninger opbevares kun i den udstrækning, det er nødvendigt af hensyn til vores forretningsprocedurer og retlige forpligtelser. Oplysninger om dine kreditkort opbevares ikke på vores servere.

Links

Pegasus' website indeholder adskillige links til tredjeparters websites for at give dig adgang til indhold, der er produceret af tredjepart, ved hjælp af hyperlinks. Pegasus har ingen autoritet over de tredjeparters websites, der linkes til, og påtager sig intet ansvar for tredjeparts indhold. De vilkår og betingelser, der gælder for Pegasus' website, gælder ikke for din adgang til tredjeparters websites.

Du har det fulde ansvar for din adgang, indhold, brug og kommunikation til eller gennem de tredjeparters websites, der linkes til. Al overførsel af personoplysninger, der foretages gennem tredjeparters websites, der er linket til, vil være underlagt den information, andre notifikationer og regler, der bestemmes og publiceres af den tredjepart, der driver den pågældende website og agerer son dataansvarlig under gældende lov.

Cookies og digital marketing

Cookies er små informationsfiler, der gemmes på din computer gennem din webbrowser, når du besøger et website. Når der er forbindelse mellem webbrowseren og serveren, bruger websitet cookies for at huske dig. Formålet med cookies er at gøre livet nemmere for brugerne af et website.

Der er fire forskellige kategorier af cookies baseret på deres formål: sessionscookies, adfærdscookies, funktionelle cookies samt annoncerings- og tredjepartscookies. Sessioncookies er midlertidige cookies, der gemmes i brugerens browser, indtil brugeren forlader Pegasus' website. Andre cookies er cookies, der forbliver i brugerens browser, så længe brugeren ikke sletter dem. Levetiden for cookies varierer afhængigt af brugerens browserindstillinger.

Pegasus bruger sessionscookies, adfærdscookies, funktionelle cookies samt annoncerings- og tredjepartscookies på sit website.

Denne type cookies er nødvendig af hensyn til en uhindret funktionalitet på Pegasus' website. Disse cookies gør det muligt at besøge Pegasus' website og at udnytte dets funktioner. Sessioncookies bruges til at gemme information på websiderne og til at undgå, at du skal genindtaste dine oplysninger.

Disse cookies gemmer oplysninger om, hvor ofte websitet besøges, alle relevante, modtagne fejlmeddelelser, varigheden af besøget og brugerens brug af websitet. Disse oplysninger bruges til at forbedre websitets ydelse.

Disse cookies husker brugerens valg på websitet (f.eks. valg af by og flydato), og gør brugen af websitet nemmere for brugeren. Disse cookies gør det muligt for brugeren at udnytte avancerede internetfunktioner.

Til brug af visse funktioner bruges tredjepartsleverandørers cookies på Pegasus' website (f.eks. cookies, der omfatter deling af enheder på sociale medier om flydestinationer og kampagnesider). Websitet indeholder desuden cookies fra firmaer, der udfører sporing af annoncer.

Internetbrowsere er generelt forhåndsindstillet til at acceptere cookies. Browsere kan justeres til at deaktivere cookies eller til at advare brugere, når en cookie er blevet sendt til vedkommendes enhed. Da administration af cookies varierer fra browser til browser, kan yderligere information hentes på den relevante browsers website med information. Få yderligere oplysninger om at slette eller deaktivere cookies og general information om cookies på www.allaboutcookies.org.

Du kan acceptere eller afvise cookies. Du kan aktivere eller deaktivere cookies ved at ændre indstillinger i din internetbrowser. Se vejledningen til din browser for at få yderligere oplysninger om at ændre dine browserindstillinger og slette cookies. Husk, at nogle af websitets funktioner vil ændre sig, hvis cookies deaktiveres. Se venligst nedenstående websites for at få yderligere information om at deaktivere tredjeparts cookies:

Hej

Vores flysøgningsfunktion ser ud til at være optaget i øjeblikket. Hvis du vil, kan du genindlæse siden eller prøve at klikke på nedenstående link for at gå til vores alternative flysøgning.

Pegasus BolBol ayrıcalıklarından yararlanabilmeniz için onayınıza ihtiyacımız var.

Beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyor ve Pegasus BolBol Genel Kural ve Koşşullarını ve Pegasus Hava Yolları Gizlilik Kurallanrını kabul ediyorum.