• SV

Att uppmärksamma för våra utländska passagerare


18.03.2015

Enligt avsnitt b paragraf 7 i lagen om utlänningar och internationellt skydd med registreringsnummer 6458 har inte individer, från och med 2015-01-01, som inte har pass eller dokument som motsvarar pass som är giltigt i minst 60 (sextio) dagar efter avslutad

a) Visumperiod
b) Undantagsperiod för visum
c) Tillåten uppehållsperiod
rätt att komma in i Turkiet.

Utländska passagerare som ska åka till Turkiet ombeds uppmärksamma ovanstående regler.


Hej!

Det verkar som om funktionen flygsökningar är upptagen för närvarande. Om du vill kan du uppdatera sidan igen eller använda länken nedan och gå till vår alternativa sida för flygsökningar.

Pegasus BolBol ayrıcalıklarından yararlanabilmeniz için onayınıza ihtiyacımız var.

Beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyor ve Pegasus BolBol Genel Kural ve Koşşullarını ve Pegasus Hava Yolları Gizlilik Kurallanrını kabul ediyorum.