• SV

Sekretess


PEGASUS INTEGRITETSPOLICY
 
Allmänt

Din integritet är mycket viktig för Pegasus. Vi är också medvetna om hur viktig din integritet är för dig. Med detta i åtanke vill Pegasus integritetspolicy informera dig om hur och för vilka ändamål dina personuppgifter kan behandlas och delas med tredje parter. De personuppgifter som du skickar till Pegasus via Pegasus kommunikationskanaler eller andra kommunikations- eller försäljningskanaler används i enlighet med Pegasus integritetspolicy.

Vi rekommenderar att du går igenom Pegasus integritetspolicy varje gång du besöker Pegasus webbplats eller använder Pegasus mobilappar. Du anses ha läst och accepterat den senaste versionen av Pegasus integritetspolicy varje gång du använder vår webbplats eller våra mobilappar, inklusive aktuella ändringar. 

Du anses också ha godkänt innehållet i Pegasus integritetspolicy när du köper eller använder en produkt eller tjänst som erbjuds av Pegasus via någon försäljningskanal.

Alla tvister relaterade till Pegasus integritetspolicy lyder under turkisk lagstiftning och den exklusiva rättsskipningen i Istanbuls (Anadolu) domstolar och verkställighetsmyndigheter.

Personuppgifter

Pegasus fungerar som personuppgiftsansvarig i enlighet med lag nr. 6698 om skydd för personuppgifter och annan tillämplig lagstiftning om skydd för personuppgifter. I denna kontext är dina personuppgifter registrerade, uppdaterade och bevarade i den grad som är tillåten för hantering, delade med tredje parter i Turkiet och utomlands och på annat sätt hanterade enligt gällande lagstiftning, av Pegasus eller av någon som för vår räkning fungerar som personuppgiftsansvarig. Följande bestämmelser gäller i varje fall.

Pegasus får samla in följande personuppgifter, baserat på ditt godkännande eller enligt vad som tillåts av gällande lagstiftning:

 • · ditt för- och efternamn, yrke, adress, telefon- och faxuppgifter, e-postadress och annan kontaktinformation
 • · id- och passuppgifter
 • · uppgifter om biljetter och flygbokningar
 • · information om fakturor och betalningsmetoder
 • · information om produktbeställningar
 • · information om dina personliga intresseområden
 • · information som skickats till Pegasus som del av din feedback och klagomål avseende våra produkter och tjänster
 • · information om din användning av vår webbplats, våra mobilappar och andra kommunikationskanaler
 • · dina val och tidigare erfarenhet av våra produkter och tjänster

Pegasus kan hantera dina insamlade personuppgifter för följande syften, baserat på ditt godkännande eller enligt vad som tillåts av gällande lagstiftning:

 • · avsluta boknings- och biljettransaktioner och hantera ditt flygkonto
 • · inrikta sig bättre på dina resebehov
 • · föreslå anpassade flygerbjudanden och tjänster
 • · skapa databaser, utförandelistor, rapporter, verifikationer, analyser och utvärderingar, producera statistik, företa segmentering, profilering, enande och databerikande aktiviteter och dela data med tredjepartsexperter, i enlighet med konfidentialiteten
 • · utföra analyser av hur du använder webbplatsen, våra mobilappar och andra kommunikations- och försäljningskanaler och anpassa våra kommunikationskanaler för bättre service
 • · bedriva forskning och utveckla våra produkter och tjänster och notera alternativen för dina personliga val avseende dessa produkter och tjänster
 • · kontakta dig direkt eller genom tjänsteleverantörer för marknadsundersökningar och därvid använda den kontaktinformation du har tillhandahållit
 • · bedriva marknadsföringskommunikation för att lansera våra produkter och tjänster, lansera nya tjänster, speciella flygerbjudanden och annan information som vi tror kan vara av intresse för dig
 • · säkerställa flygsäkerhet och trygghet, skydda liv och egendom avseende Pegasus, Pegasus personal, tjänsteleverantörer och deras personal eller våra passagerare, efterleva gällande lagstiftning avseende de frågor som avhandlas i detta stycke, underlätta resandet för våra passagerare, utföra säkerhets- och riskbedömning samt efterleva lagliga skyldigheter och krav från behöriga myndigheter.

Pegasus kan överföra dina personuppgifter för de syften som anges häri till tredjepartskategorier som visas nedan och som kan befinna sig i Turkiet och utomlands, baserat på ditt medgivande eller som är tillåtet enligt gällande lagstiftning:

 • · affärspartner
 • · Pegasus personal, företag inom Pegasuskoncernen, tjänsteleverantörer, godkända resebyråer och andra flygbolag som vi samarbetar med
 • · behöriga myndigheter i Turkiet och utomlands, som lyder under tillämpliga bestämmelser för lufttransport och andra relevanta personer och enheter, som lyder under tillämpliga juridiska skyldigheter
 • · behöriga myndigheter med anledning av allmän ordning och flygsäkerhet och för att uppfylla juridiska skyldigheter som uppstår på grund av tillämplig lagstiftning i områden där vi flyger.

Pegasus kan samla in dina personuppgifter via Pegasus webbplats, Pegasus mobilappar, Pegasus kundtjänst, biljettförsäljningen på flygplatsen, incheckningsdiskar och boardinggates, resebyråer och andra försäljningskanaler online och bevara sådana personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för de syften som anges i Pegasus integritetspolicy.

Du kan alltid vända dig till Pegasus för att: (a) få veta om dina personuppgifter hanteras (b) kräva information om hanteringen av dina personuppgifter (c) förstå syftet med hanteringen av dina personuppgifter och om de används enligt detta syfte (d) få vetskap om tredje parter i Turkiet och utomlands som dina personuppgifter överförs till och fråga om lämpliga säkerhetsåtgärder som implementerats för överföring av personuppgifter (e) rätta dina ofullständiga eller felaktiga personuppgifter (f) begära förstörelse eller anonymisering av dina personuppgifter (g) meddela tredje parter om transaktioner (e) och (f), (h) opponera dig mot resultatet av analyser av dina personuppgifter via automatiska system. Din förfrågan kan skickas till oss skriftligen och undertecknad till dataskyddsombudet på vårt huvudkontor som ligger på Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul, Turkiet eller via Kontakta oss på Pegasus webbplats eller annan kommunikationskanal som anges där. 

Genom att använda Pegasus webbplats, Pegasus mobilappar eller andra av Pegasus kommunikationskanaler eller genom att köpa eller använda våra produkter eller tjänster via någon försäljningskanal, anses du ha godkänt villkoren i Pegasus integritetspolicy och ha gett ditt medgivande till Pegasus avseende de frågor som behandlas här.

Om du interagerar med Pegasus för en annan passagerares eller serviceanvändares räkning, kan Pegasus hantera de personuppgifter som du tillhandahåller avseende dig själv och den person i vars ställe du genomför transaktionen. I sådana fall kan Pegasus kommunicera direkt med passageraren om flygningen.

Elektronisk marknadsföringskommunikation

Kommersiell elektronisk marknadsföringskommunikation utförs och baseras på de kontakttillstånd som du uppgivit vid biljettköp, registrering av medlemskap i Pegasus BolBol eller via något annat tillämpligt medium. I detta avseende och efter ditt godkännande accepterar du att erhålla kommersiell elektronisk marknadsföringskommunikation avseende kampanjer för produkter och tjänster som erbjuds av Pegasus och dess affärspartner, nya produkter och tjänster, speciella flygerbjudanden, annan information om din resa eller information som Pegasus bedömer är av intresse för dig. Du kan alltid välja att inte erhålla sådan kommunikation i framtiden på alla eller vissa av dina kontaktuppgifter genom att följa de val som tillhandahålls i respektive marknadsföringskommunikation. 

Rättelser

Om du tror att Pegasus har felaktig eller ofullständig information om dina personuppgifter, bör du kontakta oss så fort som möjligt. Pegasus korrigerar den information som är felaktig eller ofullständig.

Du kan nå eller ändra dina personuppgifter avseende ditt medlemskap i Pegasus BolBol genom fliken “REDIGERA PROFIL” på Pegasus BolBol-sidan på webbplatsen eller i mobilappen.

Säkerhet

Skyddet av din integritet är mycket viktigt för Pegasus. Alla formulär genom vilka du skickar information till oss är under kommunikationen skyddade av 128 Bit SSL (Secure Sockets Layer), ett krypterat kommunikationsverktyg. När den relevanta informationen når oss, bevaras den i enlighet med våra standarder för säkerhet och integritet. För att dra nytta av SSL, måste din webbläsare stödja SSL och det måste vara möjligt att aktivera användningen av SSL.

Alla medlemmar i Pegasus BolBol har ett eget användarnamn och lösenord. ”Användarnamnet” är unikt för varje medlem och kan inte tilldelas en annan användare. ”Lösenordet” skapas av medlemmen och är inte känt av någon annan. Medlemmarna kan alltid ändra sina lösenord. Det är användarens skyldighet att skapa och upprätthålla lösenordets säkerhet. Pegasus tar inte på sig något ansvar för missbruk av lösenord.

På samma sätt är det passagerarens eller hans/hennes resebyrås skyldighet att skydda det unika bokningsnummer som används vid transaktioner via olika kommunikations- och försäljningskanaler. Andra kan få tillgång till dina bokningsuppgifter om bokningsnumret avslöjas för tredje parter.

Dina uppgifter bevaras endast till den grad som är nödvändig för våra affärsrutiner eller juridiska skyldigheter. Uppgifterna på ditt bankkort sparas inte på våra servrar.

Länkar

Pegasus webbplats innehåller flera länkar till tredjepartswebbplatser, som tillåter dig att ta del av innehåll som framställts av tredjeparter via hyperlänkar. Pegasus har ingen bestämmanderätt över de länkade tredjepartswebbplatserna och tar inget ansvar för innehållet på dessa. De villkor som gäller för Pegasus webbplats gäller inte på dessa tredjeparatswebbplatser.

Du är fullt ansvarig för åtkomst, innehåll, användande och kommunikation till eller genom de länkade tredjepartswebbplatserna. All överföring av personuppgifter genom de länkade tredjepartswebbplatserna blir föremål för den information, andra meddelanden och bestämmelser, som fastställts och publicerats av den tredje part som innehar webbplatsen och som är personuppgiftsansvarig enligt gällande lagstiftning.

Cookies och digital marknadsföring

Cookies är små informationsfiler som lagras på din dator genom din webbläsare när du besöker en webbplats. När det finns en förbindelse mellan webbläsaren och servern använder webbplatsen cookies för att komma ihåg dig. Det är meningen att cookies ska göra livet lättare för webbplatsanvändarna.

Det finns fyra olika typer av cookies, baserade på användningsområde: sessionscookies, prestationscookies, funktionscookies och tredjepartscookies. Sessionscookies är tillfällliga cookies som lagras på användaren webbläsare tills användaren lämnar Pegasus webbplats. Andra cookies stannar på användarens webbläsare tills användaren raderar dem. Livslängden på cookies varierar beroende på användarens webbläsarinställningar.

Pegasus använder sessioncookies, prestationscookies, funktionscookies och tredjepartscookies på sin webbplats.

Den här sortens cookies är nödvändiga för att Pegasus webbplats ska fungera smidigt. Dessa cookies gör det möjligt att besöka Pegasus webbplats och dra nytta av erbjudandena där. Sessionscookies används för att lagra information på webbsidorna och för att undvika att du behöver ange dina uppgifter igen.

Dessa cookies lagrar information om hur ofta webbplatsen besöks, mottagna relevanta felmeddelanden, längden på besöket och hur användaren använder webbplatsen. Informationen används för att förbättra webbplatsens prestationsförmåga.

Dessa cookies kommer ihåg de val som användaren har gjort på webbplatsen (t.ex. val av stad och flygdatum) och underlättar användandet av webbplatsen för användaren. Dessa cookies gör det möjligt för användare att dra fördel av exklusiva erbjudanden på internet.

För vissa funktioner används tredjepartscookies på Pegasus webbplats (t.ex. cookies som innebär delning på sociala medier av flygdestinationer och kampanjsidor). Webbplatsen innehåller också cookies för företagens utförande av annonsspårning.

I allmänhet är internetwebbläsarna förinställda på att godkännd cookies. Webbläsare kan ändras så att de avaktiverar cookies eller varnar användaren när en cookie har skickats till deras enhet. Eftersom cookiehanteringen varierar från webbläsare till webbläsare, kan man erhålla vidare information från webbläsarens information på webbplatsen. Besök www.allaboutcookies.org för information om hur man raderar eller avaktiverar cookies eller för allmän information om cookies.

Man kan godkänna eller avvisa cookies. Man kan aktivera eller avaktivera cookies genom att ändra inställningarna i internetwebbläsaren. Läs din webbläsares instruktioner för information om hur man ändrar webbläsaren inställningar och hur man raderar cookies. Kom ihåg att vissa av webbplatsens egenskaper ändras när man avaktiverar cookies. Studera webbplatserna nedan för information om hur man avaktiverar tredjepartscookies:

Hej!

Det verkar som om funktionen flygsökningar är upptagen för närvarande. Om du vill kan du uppdatera sidan igen eller använda länken nedan och gå till vår alternativa sida för flygsökningar.

Pegasus BolBol ayrıcalıklarından yararlanabilmeniz için onayınıza ihtiyacımız var.

Beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyor ve Pegasus BolBol Genel Kural ve Koşşullarını ve Pegasus Hava Yolları Gizlilik Kurallanrını kabul ediyorum.