tr.svg
TR
dropdown-icon
 • tr.svg
  TR
 • en.svg
  EN
 • de.svg
  DE
 • fr.svg
  FR
 • ru.svg
  RU
 • it.svg
  IT
 • es.svg
  ES
BolPuan Detayları
BolPuan Detayları
Seyahat Bilgileri
Seyahat Bilgileri
Kampanyalar
Kampanyalar
Üyelik Ayarları
Üyelik Ayarları
BolBol Nedir?
BolBol Nedir?

BolBol ile ilgili talep ve sorularınız için 0 (850) 399 17 017 no’lu ücretsiz çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

user-profile-circle

tarihinden beri Pegasus BolBol üyesi

Kullanılabilir BolPuan
bol-bol-white
Geçerliliğini Yitirecek BolPuan
BolPuan

Pegasus BolBol ile uçmanın avantajını kaçırmamak için BolPuan'ını geçerlilik süresi dolmadan kullanmalısın

BolBol ile ilgili talep ve sorularınız için 0 (850) 399 17 01 no’lu ücretsiz çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

Bize Yazın

Bize Yazın

Talep Sorgula

Önceden oluşturduğunuz bir talep var ise buradan sorgulayabilirsiniz.

Talep Sorgula Talep Sorgula

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında Bilgi Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında Bilgi

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında Bilgi

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında Bilgi Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında Bilgi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uygulanabilir diğer mevzuat kapsamında Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin amaç ve usuller hakkında bilgiye Pegasus Havayolları Gizlilik Politikası üzerinden erişebilirsiniz.

Kişisel Verilerinize ilişkin Haklarınız Kişisel Verilerinize ilişkin Haklarınız

Kişisel Verilerinize ilişkin Haklarınız

Kişisel Verilerinize ilişkin Haklarınız Kişisel Verilerinize ilişkin Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uygulanabilir diğer mevzuat kapsamında her zaman Şirketimize başvurarak:

(a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve yurt dışında veri aktarımı için uygulanan teknik ve idari tedbirleri öğrenme,

(e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

(f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme,

(g) (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Başvuru Yöntemleri Kişisel Verileriniz İle İlgili Başvuru Yöntemleri

Kişisel Verileriniz İle İlgili Başvuru Yöntemleri

Kişisel Verileriniz İle İlgili Başvuru Yöntemleri Kişisel Verileriniz İle İlgili Başvuru Yöntemleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uygulanabilir diğer mevzuat kapsamında kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle:


• Yazılı ve imzalı olarak Kişisel Verilerin Korunması Yöneticisi adına Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul, Türkiye’deki Genel Müdürlük adresimize,


• 25.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında oluşturulan geçerli kayıtlı eletronik posta hesabınız üzerinden iletilecek bir kayıtlı elektronik posta bildirimiyle pegasus@hs05.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize,


• Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz üzerinden iletilecek bir elektronik posta bildirimiyle Şirketimiz tarafından açıkça bu amaca yönelik olarak kullanılabileceği duyurulan kurumsal elektronik posta adresimize,


• Pegasus İnternet Sitesinde yer alan Bize Ulaşın/Kişisel Verilerim sekmesi üzerinden doldurulacak elektronik form ile Şirketimize iletebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uygulanabilir diğer mevzuat kapsamında başvurunuzun işleme alınabilmesi için başvuruda:


• Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,


• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmayan başvuru sahipleri için uyguk bilgisi, pasaport numarası veya varsa T.C. yabancı kimlik numarası,


• Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi,


• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve


• Talep konusunun


Belirtilmesi zorunludur. Varsa, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Belirtilen zorunlu içeriği karşılamayan başvurular işleme alınmaz. Açıkça geçerli bir dayanaktan yoksun olduğu veya kötüye kullanım amacı taşıdığı tespit edilen başvurular işleme alınmaz.


Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uygulanabilir diğer mevzuat kapsamında yapılan başvurular için ücret almamaktadır. Başvurunun olağan dışı maliyet gerektirmesi durumunda bu giderin başvuru sahibi tarafından karşılanması talep edilebilir.


Kural olarak yalnız veri sahibi sıfatını haiz ilgili kişilerin kişisel verilere ilişikin talepleri işleme alınır. Başka bir kişi adına iletilecek talepler için ayrıca veri sahibi ilgili kişinin rızası ve/veya güvenlik kontrollerinin başarılı şekilde tamamlanmasına tabidir.

Sorununuz çözülmediyse, bize yazmak ister misiniz?

Evet Sorununuzun çözülmesine sevindik.
Yukarı Yukarı