Politikalar

Pegasus Hava Yolları Bilgi Güvenliği, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları ile gurur duymaktadır. Bu politikalar operasyonumuzun en önemli unsurlarıdır.

Pegasus Hava Yolları yönetimi sürekli olarak bilgi güvenliği, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili nelerin başarıldığını denetlemektedir. Bu politikanın uygulaması aynı zamanda yönetimin bir taahüdüdür ve sorumluluğu tüm çalışanlarla paylaşılmıştır. Taahüdümüzü aşağıdaki temel ilkelere dayanarak gerçekleştirmekteyiz.


Biz inanıyoruz ki; Emniyet Yönetim Sistemi ancak tüm çalışanların katkısı ile sağlanabilir. CEO’dan başlayarak yönetimin tüm seviyeleri ve tüm şirket çalışanları emniyet performansının en yüksek seviyede gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Emniyet Yönetimini tüm uygun kaynaklar ile destekleyerek faaliyetlerin emniyetli bir şekilde yerine getirilmesini, etkin emniyet raporlamalarının ve iletişimin teşvik edilmesini, bu sayede emniyet anlayışının kurumsal bir kültür olarak gelişmesini sağlayacağımızı,

Emniyet yönetimini yöneticilerin ve çalışanların ana sorumluluğu olarak uygulayacağımızı,

Tüm personele, yöneticilere ve çalışanlara organizasyon emniyet performansı ve emniyet yönetim
sistemi performansımızın yerine getirilebilmesi ve anlaşılır olması için taşıdıkları yükümlülükleri ve
sorumlulukları açıkça tanımlayacağımızı,

Emniyet risklerinin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir en düşük seviyelere indirilebilmesi için, risk
yönetimi raporlaşma sistemi de dahil olmak üzere, risk faktörü tanımlama ve risk yönetimi süreçlerinin
oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlayacağımızı,

Operasyonel olarak kabul edilemez davranışlar olan yasa dışı eylem, ağır ihmal, kasti veya bilerek
mevzuat ya da prosedüre aykırı yapılmış bir eylem dışında disiplin cezası uygulamayacağımızı, “Adil
Kültürü” uygulayacağımızı ve tehlike raporlama sistemi üzerinden emniyet açığı olarak değerlendirilmiş bir durumu rapor eden çalışan hakkında, operasyonel olarak kabul edilemez davranışları içermediği sürece, hiçbir cezai işlem uygulamayacağımızı,

Mevzuat, yönetmelik gereksinimleri ve standartlara uyacağımızı ve bunların şart koştuğu
gereksinimlerin mümkün olduğu noktalarda üzerine çıkacağımızı,

Emniyet stratejileri ve süreçlerini uygulamak üzere gerekli eğitimi almış, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip
personelin hazır bulunmasını sağlayacağımızı,

Emniyet performansımızın gerçekçi performans göstergeleri ve hedefleriyle kıyaslanarak oluşturulması
ve ölçülmesi işlemlerini yerine getireceğimizi,

Operasyonlarımızı desteklemek için aldığımız dış kaynaklı sistem ve hizmetlerin emniyet performans
standartlarımızı karşılayacağını,

Acil Durum Yönetim Planımızın koordinasyon içinde uygulanması için prosedürler yayınlayacağımızı,
ilgili kişilere sorumluluk ve yetki vereceğimizi ve gerekli ekipmanları temin edeceğimizi,

Uçuş görevlerinin uçuş ekipleri üzerindeki yorgunluk etkisini yöneterek şirketin emniyet performansını
sürdürülebilir kılmak amacıyla; yorgunluk tehlikelerini saptama, risklerini değerlendirme, yorgunluk
raporlamasını teşvik etme ve analiz süreçleri kapsamında uygulama ve izleme faaliyetlerini
yürüteceğimizi,

Emniyet performansımızı devamlı olarak iyileştireceğimizi,
Taahhüt ederiz.

PEGASUS Havayolları tüm İşletme faaliyetleri kapsamında güvenli ve emniyetli uçuş operasyonu ile misafirlerimizin memnuniyetini arttırmayı, zorunlu havacılık yasa, mevzuat ve standartlara uygun hareket etmeyi, paydaşlarımızla güçlü iş birliği ve iletişim içinde olmayı, insan faktörleri göz önünde bulundurularak çalışanlarımızın katılımı ile hedeflerimizi ve kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Hava taşımacılığı faaliyetlerimiz için belirlenen çevre hedeflerini gerçekleştirmeyi, çevreyi korumayı, mevzuata ve tüm uygulanabilir standartlara uygun hareket etmeyi, paydaşlarımızda sürdürülebilir çevre bilinci ve farkındalığı yaratmayı, yeşil kuruluş gerekliliklerini sağlamayı ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz. 

Hava taşımacılığı faaliyetlerimiz için çalışanlarımızda İSG bilinci yaratmayı, meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemek amacıyla İSG risklerimizi belirlemeyi, tanımlı İSG hedeflerinin performansını izlemeyi, mevzuata ve tüm uygulanabilir standartlara uygun hareket ederek sistemi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.


Bilgi varlıklarımızı tanımlayarak, varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerini tehdit edecek riskleri belirlemeyi, mevzuata ve tüm uygulanabilir standartlara uygun hareket etmeyi, paydaşlarımızda bilgi güvenliği konusunda farkındalık yaratarak sistemi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

 

Pegasus Hava Yolları olarak tüm faaliyetlerimizde;

 • Pegasus Hava Yolları ve Güvenlik Yönetimi, uçuş operasyonumuzun güvenliğinin sağlanmasıyla beraber, Pegasus aile bireyleri ve misafirlerimizin de güvenliğinin sağlanmasını garanti eder.
 • Pegasus Hava Yolları, güvenlik kültürünün oluşturulmasının başarılı bir uçuş operasyonu sağlanmasında önemli unsurlardan birisi olduğunu kabul eder.
 • Güvenlik Yönetim Sisteminin etkinliğinin sağlanması amacıyla, finansal, insan, malzeme, ekipman, eğitim ve diğer gerekli tüm kaynaklar üst yönetim tarafından sağlanacaktır.
 • Operasyonlarımızdaki tüm güvenlik süreçleri Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık güvenlik düzenlemelerine uygun olarak yönetilir.
 • Güvenlik kültürü, çalışanların ve tedarikçilerin güvenlik farkındalığının arttırılması, güvenlik bilinci eğitimleri ve bilgilendirilmeleri ile teşvik edilir.
 • Amacımız, Pegasus Hava Yolları operasyonuna yönelik kanun dışı eylemleri önlemekle beraber, riskleri tespit etmek, değerlendirmek ve azaltmaktır.
 • Pegasus Hava Yolları, taşeron olarak aldığı güvenlik hizmetlerinde görevli personelin, ilgili ulusal ve uluslararası kanunlar ve Pegasus Hava Yolları’nın gerekliliklerine göre eğitimlerinin ve niteliklerinin uyguluğunu garanti altına alır.
 • İç güvenlik raporlama sistemi Güvenlik yönetim sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır ve tüm personel iç raporlama sisteminin önemini bilmeli ve bu sisteme dahil olarak raporlama yapmalıdır.
 • İşletmemizde üst yönetim tarafından Güvenlik hedefleri oluşturulacaktır. Bu hedeflere ulaşılması amacıyla güvenlik performans standartları belirlenecek, izlenecek ve gerekli olması durumunda aksiyonlar alınarak hedeflere ulaşılması sağlanacaktır.
 • Güvenlik Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesi amacıyla tüm gerekli güvenlik uygulamaları ve süreçleri gerçekleştirilecek ve üst yönetim tarafından desteklenecektir.
 • Pegasus Havayolları güvenlik yönetimi, Organizasyonunun Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı’na uygunluğunu garanti altına almak amacıyla Güvenlik Politikasını düzenli aralıklarla gözden geçirir ve gerekli olması durumunda revize eder.
×
Online check-in yap, havaalanında sıra bekleme.
Aşağıdaki bilgileri doldurarak online check-in yapabilirsiniz.
Havalimanları Online Check-in Uygunlukları
ONLINE CHECK-IN
Online check-in yap, havaalanında sıra bekleme.
Aşağıdaki bilgileri doldurarak online check-in yapabilirsiniz.
Havalimanları Online Check-in Uygunlukları
Bir şehir ya da havaalanı seçiniz
Merhaba,

Uçuş arama servisin şu an meşgul gibi gözüküyor. Dilersen sayfayı tekrar yenile veya aşağıdaki linkten alternatif uçuş arama sayfamızdan devam et.

PNR Numarası ve E-Bilet Nedir?

PNR Numarası Nedir?

PNR Numarası Nedir?

PNR(Passenger Name Record)kodu, Yolcu İsim Kaydı’nın kısaltmasıdır. Daha çok rezervasyon numarası olarak bilinir. İnternetten bir bilet rezerve ettiğinde ya da satın aldığında sana verilir. Rakamlar ve harflerden oluşur. Bu numara ile havaalanlarında biletin çıktısını alabilir, değiştirme ve iptal işlemlerini yapabilirsin. Kısaca uçuş bilgilerine ulaşabilmek için en kolay yoldur.

PNR kodu internetten bilet aldığında e-mail yoluyla sana gönderiliyor.

E-Bilet Nedir?

E-Bilet Nedir?

Belge numaranız PC ile başlar ve 13 hanelidir. Bu numarayı bilet işlemlerinizi gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz.

Hatırlatma:

Flypgs.com'u daha iyi görüntüleyebilmeniz için tarayıcınızı ileri bir sürümü ile güncellemeniz gerekmektedir.