Politikalar

Pegasus Hava Yolları Emniyet, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları ile gurur duymaktadır. Bu politikalar operasyonumuzun en önemli unsurlarıdır.

Pegasus Hava Yolları yönetimi sürekli olarak emniyet, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili nelerin başarıldığını denetlemektedir. Bu politikanın uygulaması aynı zamanda yönetimin bir taahüdüdür ve sorumluluğu tüm çalışanlarla paylaşılmıştır. Taahüdümüzü aşağıdaki temel ilkelere dayanarak gerçekleştirmekteyiz.


Biz inanıyoruz ki; Emniyet Yönetim Sistemi ancak tüm çalışanların katkısı ile sağlanabilir. CEO’dan başlayarak yönetimin tüm seviyeleri ve tüm şirket çalışanları emniyet performansının en yüksek seviyede gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Emniyet Yönetimini tüm uygun kaynaklar ile destekleyerek faaliyetlerin emniyetli bir şekilde yerine getirilmesini, etkin emniyet raporlaşmalarının ve iletişimin teşvik edilmesini, bu sayede emniyet anlayışının kurumsal bir kültür olarak gelişmesini sağlayacağımızı,

Emniyet yönetimini yöneticilerin ve çalışanların ana sorumluluğu olarak uygulayacağımızı,

Tüm personele, yöneticilere ve çalışanlara organizasyon emniyet performansı ve emniyet yönetim sistemi performansımızın yerine getirilebilmesi ve anlaşılır olması için taşıdıkları yükümlülükleri ve sorumlulukları açıkça tanımlayacağımızı,

Emniyet risklerinin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir en düşük seviyelere indirilebilmesi için, risk yönetimi raporlaşma sistemi de dahil olmak üzere, risk faktörü tanımlama ve risk yönetimi süreçlerinin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlayacağımızı,

Mevzuat, yönetmelik gereksinimleri ve standartlara uyacağımızı ve bunların şart koştuğu gereksinimlerin mümkün olduğu noktalarda üzerine çıkacağımızı,

Emniyet stratejileri ve süreçlerini uygulamak üzere gerekli eğitimi almış, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip personelin hazır bulunmasını sağlayacağımızı,

Operasyonel olarak kabul edilemez davranışlar olan yasa dışı eylem, ağır ihmal, kasti veya bilerek mevzuat ya da prosedüre aykırı yapılmış bir eylem dışında disiplin cezası uygulamayacağımızı, “Adil Kültürü” uygulayacağımızı ve tehlike raporlama sistemi üzerinden emniyet açığı olarak değerlendirilmiş bir durumu rapor eden çalışan hakkında, operasyonel olarak kabul edilemez davranışları içermediği sürece, hiçbir cezai işlem uygulamayacağımızı,

Emniyet performansımızın gerçekçi performans göstergeleri ve hedefleriyle kıyaslanarak oluşturulması ve ölçülmesi işlemlerini yerine getireceğimizi,

Operasyonlarımızı desteklemek için aldığımız dış kaynaklı sistem ve hizmetlerin emniyet performans standartlarımızı karşılayacağını,

Acil Durum Yönetim Planımızın koordinasyon içinde uygulanması için prosedürler yayınlayacağımızı, ilgili kişilere sorumluluk ve yetki vereceğimizi ve gerekli ekipmanları temin edeceğimizi,

Emniyet performansımızı devamlı olarak iyileştireceğimizi,

Taahhüt ederiz.

Zorunlu havacılık kuralları ve mevzuatları ile ISO 9001:2008 standardı gerekliliklerine uyum sağlamak,

Zamanında kalkış performansını etkileyen tüm tedbirleri alarak güvenli, emniyetli ve verimli uçuşlar gerçekleştirmek,

Uçuşlarımızın operasyonel verimliliğini sürekli izleyip iyileştirirken emniyet, güvenlik ve insan faktörleri gerekliliklerinin kalite hedefleri ile eş zamanlı karşılanmasını sağlamak,

Ucuz seyahat fırsatı ile misafir memnuniyeti sağlamak,

Gerçekçi hedeflerle süreç performansımızı ölçerek süreç sonuçlarımızı iyileştirmek,

Şirket bünyesindeki uygulamalarımızın iyileştirilmesi için tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımız ile olan işbirliğimizi geliştirmek,

Aidiyet duygusu olan aile bireyleri takımı oluşturmak ve aile bireylerimiz, misafirlerimiz, ilgili otoriteler ve diğer paydaşlarımız ile açık iletişim kanallarını sürdürmek.

Geçerli tüm çevre mevzuat, regülasyonlar, havaalanı talimatları, ilgili havacılık ve ISO 14001:2004 standardı gerekliliklerini uygulamak,

Yeni teknolojilerin benimsenmesi, alternatif materyallerin seçimi, hava, su ve toprak kirliliğinin önlenmesi işlemleri dâhil olmak üzere sürekli iyileştirme süreçleri ile operasyonumuzun çevreye olan zararlı etkilerini azaltmak,

Atık oluşumunu azaltarak, geri dönüşümü destekleyerek ve atıkların çevreye olan zararlı etkilerini kontrol altında tutarak atık yönetimini geliştirmek için gayret sarf etmek, su ve enerji kaynaklarını etkili bir biçimde yönetmek,

Sorumlulukların belirlendiği çevre yönetim programımız ile birlikte çevre amaçlarımızı ve hedeflerimizi oluşturmak,

Tüm aile bireylerimizi çevre duyarlılığına teşvik edecek farkındalık yaratmak ve uygun seviyede eğitimler vermek,

Çalışanlarımıza ve kamu dâhil olmak üzere tüm paydaşlarımıza çevre politikamızı anlatmak ve yayımlamak, tedarikçilerimizin ve hizmet sağlayıcılarımızın benzer çevre yönetimi ilkelerini ve uygulamalarını benimsemeleri konusunda cesaretlendirmek,

Emniyet Yönetimi ve Kalite Direktörlüğü bünyesinde, çevre yönetimi konusunda görevlendirilmiş bir ekip gözetiminde, tüm operasyonlarımızda çevre performansımızı izlemek,

Yakıt tüketimini azaltmak ve emisyon salımını limitlemek için önleyici tedbirler almak, izlemek ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için ek tedbirler geliştirmek üzere sonuçları üst yönetime raporlamak.

Geçerli iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları, regülasyonları ile OHSAS 18001:2007 standardı gerekliliklerini uygulamak,

Meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemek üzere emniyetli, güvenli, adil ve kazançlı çalışma ortam koşullarını oluşturmak için gerekli tüm tedbirleri almak,

İş sağlığı ve güvenliği performansımızı geliştirmek üzere iş kazası sıklığını izlemek,

İş sağlığı ve güvenliği için risk değerlendirme ve tehlike tanımlamasında öngörülü yaklaşımı benimsemek,

İş sağlığı ve güvenliği risklerimizi azaltmak ve gerekli tüm tedbirleri almak için çalışanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımız ile iş birliği yapmak,

İş sağlığı ve güvenliği hedeflerimizi belirleyerek uygun aralıklarla izlemek.

 
×
Online check-in yap, havaalanında sıra bekleme.
Aşağıdaki bilgileri doldurarak online check-in yapabilirsiniz.
Havalimanları Online Check-in Uygunlukları
ONLINE CHECK-IN
Online check-in yap, havaalanında sıra bekleme.
Aşağıdaki bilgileri doldurarak online check-in yapabilirsiniz.
Havalimanları Online Check-in Uygunlukları
Bir şehir ya da havaalanı seçiniz
Merhaba,

Uçuş arama servisin şu an meşgul gibi gözüküyor. Dilersen sayfayı tekrar yenile veya aşağıdaki linkten alternatif uçuş arama sayfamızdan devam et.

PNR Numarası ve E-Bilet Nedir?

PNR Numarası Nedir?

PNR Numarası Nedir?

PNR(Passenger Name Record)kodu, Yolcu İsim Kaydı’nın kısaltmasıdır. Daha çok rezervasyon numarası olarak bilinir. İnternetten bir bilet rezerve ettiğinde ya da satın aldığında sana verilir. Rakamlar ve harflerden oluşur. Bu numara ile havaalanlarında biletin çıktısını alabilir, değiştirme ve iptal işlemlerini yapabilirsin. Kısaca uçuş bilgilerine ulaşabilmek için en kolay yoldur.

PNR kodu internetten bilet aldığında e-mail yoluyla sana gönderiliyor.

E-Bilet Nedir?

E-Bilet Nedir?

E-Bilet numaranız, E-Faturanız da belirtilen PC12345 ile başlayan belge numarasıdır. Bilet işlemlerim menüsünden ödeme ayrıntıları altından detaylı görüntüleyebilirsiniz

Hatırlatma:

Flypgs.com'u daha iyi görüntüleyebilmeniz için tarayıcınızı ileri bir sürümü ile güncellemeniz gerekmektedir.