tr.svg
TR
dropdown-icon
 • tr.svg
  TR
 • en.svg
  EN
 • de.svg
  DE
 • fr.svg
  FR
 • ru.svg
  RU
 • it.svg
  IT
 • es.svg
  ES
BolPuan Detayları
BolPuan Detayları
Seyahat Bilgileri
Seyahat Bilgileri
Kampanyalar
Kampanyalar
Üyelik Ayarları
Üyelik Ayarları
BolBol Nedir?
BolBol Nedir?

BolBol ile ilgili talep ve sorularınız için 0 (850) 399 17 017 no’lu ücretsiz çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

user-profile-circle

tarihinden beri Pegasus BolBol üyesi

Kullanılabilir BolPuan
bol-bol-white
Geçerliliğini Yitirecek BolPuan
BolPuan

Pegasus BolBol ile uçmanın avantajını kaçırmamak için BolPuan'ını geçerlilik süresi dolmadan kullanmalısın

BolBol ile ilgili talep ve sorularınız için 0 (850) 399 17 01 no’lu ücretsiz çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Kültürü Odaklı Girişimlerimiz

Sürdürülebilirlik Kültürü Odaklı GirişimlerimizPegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Perspektifi

Kapsam 1/2/3 Etkimiz

Sera gazı emisyonu (GHG) raporlamasında Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonlar, Sera Gazı Protokolü tarafından geliştirilen standartlar doğrultusunda tanımlanır.

Kapsam 1, raporlayan şirketin mülkiyeti veya kontrolü altındaki kaynaklarda doğrudan oluşan sera gazı emisyonlarını kapsar. Örneğin hava yolları açısından işletilen uçaklarda tüketilen jet yakıtı kaynaklı emisyonlar Kapsam 1’e dahildir.

Kapsam 2, raporlayan şirketin satın aldığı elektrik enerjisinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını kapsa. Örneğin hava yolları açısından hava yolu iş birimlerinde kullanılan altyapı enerji tüketimi Kapsam 2’ye dahildir.

Kapsam 3, diğer her türlü dolaylı emisyonu kapsar. Kapsam 3; emisyonlar raporlayan şirketin faaliyetleri sonucu oluşan, ancak raporlayan şirketin mülkiyetinde veya kontrolünde olmayan kaynaklardan oluşan sera gazı emisyonlarını kapsar. Kapsam 3 emisyon örnekleri arasında satın alınan malzemelerin üretim faaliyetleri, satın alınan yakıtların nakliyesi ile satılan ürün ve hizmetlerin kullanımı yer alır.

Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Raporlarımız, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızın %100’ünü ve Kapsam 3 emisyonlarımızın önemli bir bölümünü ölçüm ve raporlama kapsamına alır. 2021 yılında ilk detaylı Kapsam 3 raporlamamızı gerçekleştirdik. Kapsam 3’te büyük ölçüde satın alınan ürün ve hizmetler, üretim araçları, (Kapsam 1 veya 2’de yer almayan) yakıt ve enerji ile bağlantılı faaliyetler ve çalışan ulaşımı yer alır.

Raporlanan toplam emisyon değerlerimiz içerisinde Kapsam 1’in payı %89.5, Kapsam 2’nin payı %0.2 ve Kapsam 3’ün payı %20.3’tür. Tüm Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarımızın %99,44’ü jet A1 yakıt tüketiminden kaynaklanır. Kapsam 3 emisyonlarımızın ana etkeni de Kapsam 1 veya 2’de yer almayan yakıt kaynaklarıdır ve tüm Kapsam 3 emisyonlarımızın yaklaşık %81’ini bunlar oluşturur.

Ruhsat ve Sertifikalarımız

ÇEVRE:

 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
 • Karbon Saydamlık Projesi (CDP)
 • Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltım Sistemi (CORSIA)
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Emisyon Raporlama Sistemi
 • Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS)
 • Birleşik Krallık Emisyon Ticaret Sistemi (UK ETS)
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi – İlerleme Beyanı / 2022 Early Adopter (UNGC-CoP)

SOSYAL:

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) İşletme Ruhsatı
 • Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Üçüncü Ülke İşletme Belgesi (TCO)
 • Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) Operasyonel Emniyet Denetimi (IOSA)
 • SHGM SHY-145/JAR-145/SHY-147/SHY-M Onaylı Bakım Kuruluşu, Onaylı Bakım Eğitimi ve Sınav Kuruluşu, Bakım Yönetim Yetkileri
 • SHGM TRTO (Tip Derecelendirme Eğitim Organizasyonu) Yetkisi ve diğer SHGM Eğitim Yetkilendirmeleri
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi – İlerleme Beyanı / 2022 Early Adopter (UNGC-CoP)

KURUMSAL YÖNETİŞİM:

 • BIST Yıldız Pazar (PGSUS)
 • Euronext Dublin (2026 vadeli 375 milyon ABD Doları nominal tutarlı tahviller)
 • BIST Kurumsal Yönetim Endeksi
 • BIST Sürdürülebilirlik Endeksi
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi – İlerleme Beyanı / 2022 Early Adopter (UNGC-CoP).

Kilit Sürdürülebilirlik Performans Göstergeleri

Faaliyet performansımızı finansal olmayan çeşitli kilit performans göstergelerini kullanarak da takip ediyoruz. Bu göstergeler; uçuş emniyeti, karbon emisyonu, atık yönetimi, müşteri memnuniyeti, iş gücü yapısı, profesyonel ve organizasyonel gelişim, halefiyet planlaması, operasyonel verimlilik ve Yönetim Kurulu etkinliği gibi konuları kapsıyor. 2021 yılında, bu performans takibini kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsamında bir araya getirerek belirli bir kapsamda kamuoyu ile paylaşmak üzere çalışmalara başladık.

Daha verimli raporlama platformları konusundaki çalışmalarımız sürüyor. Bununla birlikte söz konusu göstergelere ilişkin 2021 yılına ait Faaliyet Raporumuzda yayımladığımız özet açıklamalar aşağıda yer alyor:

 

Finansal Olmayan Gösterge ÇSY Gösterge Hedef 2021 2020 2019
Yolcu km (RPK) başına CO2 Ç Emisyon Yoğunluğu 2030 Orta-Vade Emisyon Hedefi 70,8 71,1 64,9
CDP Raporu Puanı Ç Emisyon Raporlama En Üst Üç Puan Seviyesinde Kal B A- B
Geri Kazanım & Geri Dönüşüme Kazandırılan Yer Hizmetleri, Teknik ve İdari Faaliyetlerden Kaynaklanan Atık Oranı % Ç Atık Yönetimi %99,50 Üzerinde Kal %99,97 %99,95 -
Taşınan Toplam Yolcu (milyon) S Düşük-Ücret Erişilebilirlik Artır 20,16 14,71 30,76
Tarifeli Uçuş Nokta ve Ülke Sayısı S Uçuş Ağı Kapsamı Artır 120 & 44 111 & 43 111 & 42
Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA) Oranı S Uçuş Emniyet Değerlendirmesi Türkiye Ortalamasını Aşma (2021 için 0,17) 0,10 0,13 0,19
İşgücünde Kadın Çalışan Oranı % S Cinsiyet Eşitliği 2025 Artış / Asgari Oran Hedefi %31,15 %31,99 %32,02
Kritik Pozisyonların Şirket İçerisinden Yedeklenmesi S Yedekleme Planlaması - %70 %69 %82
Kritik Pozisyonlarda İstifa Oranı S Çalışanı Elde Tutma - %6,7 %9,1 %3,4
Çalışanlara Verilen Eğitimler: Toplam Saat ve Eğitim İçerik Sayısı S Kişisel ve Profesyonel Gelişim - 176.691 & 1.269 - -
Yıl Sonu İtibarıyla Raporlanan Dijitalleşme Proje Sayısı S Dijital Hava Yolu Vaadi - 17 16 -
Kilit Şirket Hedeflerinde ÇSY ile Bağlantılı Hedeflerin Oranı % Y Şirket Faaliyetlerinde ÇSY Odağı %33 Üzerinde Kal %50 %50 %50
Yönetim Kurulu & Komite Toplantılarına Katılım Oranı % Y Yönetim Kurulu Etkinliği - 100% %100 %96,9
Yönetim Kurulu & Komite Aksiyonları Tamamlama % Y Yönetim Kurulu Etkinliği - %91,2 - -
BIST Kurumsal Yönetim Uyum Puanı Y Yönetişim Performansı - %96,8 %96,3 %96,2
Yukarı Yukarı